Studenten kraken pand Zeeburgerdijk

Op 6 mei is een leegstaand bedrijfspand aan de Zeeburgerdijk 265 door een groep studenten gekraakt.

Bij de verkoop van het pand in december 2008 door Converse Development Corp. aan woningbouwcorporatie Stichting De Alliantie, is de waarde plots met een half miljoen gestegen.1 Dit, terwijl er aan het pand niets veranderd is en de woningmarkt zich in een neerwaartse spiraal bevindt en bevond. De Alliantie heeft het pand ondanks de onrealistisch hoge prijs aangeschaft om het vervolgens leeg te laten staan. Zij verzaken hiermee in hun plicht als woningbouwcorporatie, aldus de bewoners.

De leegstand neemt toe, terwijl de toegang tot betaalbare woningvoorraad af neemt.2 Vooral studenten en lagere inkomens zijn hiervan de dupe. Het sociale huuraanbod wordt afgebouwd. In de vraag wordt geenszins voorzien. Sociale huur gaat verloren aan de vrije markt, woningbouwverenigingen doen hun bestand in de uitverkoop. Het gevolg is dat het aantal woningzoekenden alsmaar oploopt. Is de woningbouwvereniging misschien vergeten waarom zij is opgericht?

De nieuwe bewoners hebben besloten het heft in eigen handen te nemen. Zij hopen naast hun eigen woonruimte ook te voorzien in de sociale behoeften van de buurt, waar corporatie en gemeente niet in voorzien. Het pand was reeds vijf jaar geleden gekraakt door jonge woningzoekenden die het vrijwillig verlieten om plaats te maken voor het jongerenwerk van Stichting Impuls. Het doek viel na een jaar. Sindsdien stond Zeeburgerdijk 265 leeg. In het hele stadsdeel is geen laagdrempelige jeugdvoorziening meer te bespeuren. Daarnaast bieden de studenten graag ruimte aan door buurtbewoners zélf georganiseerde initiatieven.

De krakers hopen met deze actie het gebrek aan woningen en sociale voorzieningen wederom aan de kaak te stellen en hun steentje bij te dragen aan de oplossing ervan.

  1. Documenten die dit bewijzen zijn in handen van de bewonersgroep
  2. http://www.bouwenwonen.net/news/read.asp?id=29131&content=Woningnood-studenten-groeit-snel
  3. http://www.welingelichtekringen.nl/7680-de-woningnood-zal-scherp-toenemen-zeker-in-amsterdam.html

 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Posted in Uncategorized | Comments Off